Print denne side

Prævention

Opgave

Brug figur 114, side 79 i Biologi til tiden.
Find yderligere uddybende informationer om præventionsmetoderne.
 1. Diskutér i grupper hvad der kan være hensigtsmæssig prævention. Lav – efter en diskussion i gruppen – en top-10 liste over de præventionsmetoder I selv mener er bedst til én på jeres egen alder, og prioritér den fra 1-10.
  Inddrag overvejelser om pris, bivirkninger, fordele og ulemper ved brug m.m.
 2. Diskutér derefter hvilke præventionsmetoder der er bedst til:
  • en på ca. 25 år som er i fast forhold, men uden børn
  • en mor på ca. 30 år med to børn og mand, alle bor sammen
  • en enlig kvinde på ca. 35 år med et barn
  • en kvinde på ca. 45 år med børn, og som ikke regner med at skulle have flere børn
  • en gymnasieelev på 15 år
 3. Diskutér hvad der kan være årsager til ændringerne i brug af prævention fra 1989 til 1999.


Biologi til tiden
© Steen Ussing og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen